***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ***** 

 
สำนักงานเทศบาล


ตำบลหนองบัวแดง
เลขที่ 999 หมู่ 9 ถนนหลวงศิริ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ : 0-4487-2140
โทรสาร : 0-4487-2140 ต่อ 20
อีเมล์ : nbdmuni@gmail.com or info@nbd.go.th
ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี
infographics
เข้าสู่ระบบ
ลงนามถวายพระพรพระเทพฯ
ศูนย์ดำรงธรรม
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
บางกอกไอเดีย
จังหวัดชัยภูมิ
กพ
สายด่วน1111
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อ - จัดจ้าง
โอทอป
ไทยรัฐ
สสส
เดลินิวส์
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สำนักพระราชวัง
กองทุน สปสช.
สำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลไทย
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอหนองบัวแดง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย