กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 


นายชาติชาย ด่านกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง
 


นายสมศักดิ์ รอดรังษี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง


นายวิชัย จริยานันทกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง
 


นายสำเริง ยศพิทักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลหนองบัวแดง


นายสมพงษ์ หิรัญญามาศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองบัวแดง