กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
แจ้งกำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ภายในวันที่ 1 ม.ค. 62 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 62  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง  เรื่อง  แจ้งกำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ภายในวันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง วันที่ 30 เม.ย. 62

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 09.14 น. โดย คุณ สุรัตน์ดา แก้วสอาด

ผู้เข้าชม 51 ท่าน