กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
กิจกรรม Big Cleanning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด ถนนสวยประจำอำเภอ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศลาลตำบลหนองบัวแดง ร่วมกับอำเภอหนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เทศบาลตำบลหลวงศิริ ผู้นำชุมชน อสม. และพี่น้องประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleanning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด ถนนสวยประจำอำเภอ ณ บริเวณสะบานลำห้วยยาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 10.00 น. โดย คุณ ศิริรัตน์ พระนอ

ผู้เข้าชม 97 ท่าน