กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
กิจกรรมอบรมตามโครงการขับเคลื่อน/บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการขับเคลื่อน/บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ชั้น 2 ) เพื่อให้คณะทำงานการขับเคลื่อนแผนชุมชน และผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน/บูรณาการแผนชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชน โดยได้นางสาวธราภรณ์ บับพาน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คุณ ศิริรัตน์ พระนอ

ผู้เข้าชม 154 ท่าน