กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ราคากลางโครงการก
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไทยเจริญ1 บ้านไทยเจริญหมู่ 13 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2561  
แบบ ปปช.ถนนไทยเจริญ1 ม.13
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 16.19 น. โดย คุณ สุรัตน์ดา แก้วสอาด

ผู้เข้าชม 63 ท่าน