กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 14 บ้านโนนเก่าใหญ่ ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 16.25 น. โดย คุณ สุรัตน์ดา แก้วสอาด

ผู้เข้าชม 62 ท่าน