กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงายผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   14 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมอบรมตามโครงการขับเคลื่อน/บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   18 ก.พ. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   8 ก.พ. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562   28 ม.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ภายในวันที่ 1 ม.ค. 62 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 62   7 ม.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   21 พ.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   13 พ.ย. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   12 พ.ย. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561   9 พ.ย. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561   7 พ.ย. 2561 49
  (1)     2      3