กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนไกลกังวลเชื่อมถนนหลังวัดเขตบ้านลาดวังม่วง หมู่ 15 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562    15 พ.ค. 2562 10
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนลาดประชาคม บ้านโนนเก่าใหญ่ หมู่ 14 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562   15 พ.ค. 2562 11
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนศิริราช บ้านตลาดหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ก.พ. 2562 69
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนรอบบ้าน2 ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยยางโดน บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ก.พ. 2562 53
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.14 บ้านโนนเก่าใหญ่   1 พ.ย. 2561 116
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังหลังคาเหล็ก โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 71
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไทยเจริญ1 บ้านไทยเจริญหมู่ 13 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 83
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชมทุ่ง บ้านลาดบัวหลวงหมู่ 16 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 51
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 –ลำห้วยลาด หมู่ 12 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 53
ราคากลาง   -ราคากลาง-   8 ก.ย. 2561 48
  (1)