กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   7 พ.ย. 2561 75
สขร.   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561    7 พ.ย. 2561 73
สขร.   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561   1 ต.ค. 2561 53
สขร.   -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)-   8 ก.ย. 2561 44
สขร.   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561   3 ก.ย. 2561 18
สขร.   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   1 ส.ค. 2561 23
สขร.   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   2 ก.ค. 2561 17
สขร.   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   1 มิ.ย. 2561 18
สขร.   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561   1 พ.ค. 2561 19
สขร.   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561   2 เม.ย. 2561 18
  (1)     2