กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 


 
รวมกฎหมาย/ระเบียบ/คำวินิจฉัยศาล ป.ป.ช. [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 103 มาตรา 103/7 [ 17 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 [ 17 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง 99 สายงาน [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
มาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2