กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง  
ประกาศ 30 เมษายน 2561
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 14.46 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 15.52 น. โดย คุณ ศิริรัตน์ พระนอ

ผู้เข้าชม 84 ท่าน