กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)  
ประกาศ 31 ตุลาคม 2561
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
ของ
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง


โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.50 น. โดย คุณ ศิริรัตน์ พระนอ

ผู้เข้าชม 60 ท่าน